Oude Auto’s Filmavond 2016

Met een goede opkomst hebben we genoten van de historische film ‘Genevive’; een film die ons aanbevolen was door dhr. H. den Reijer, de gids die ons rondgeleid had bij het bezoek aan het Louwman museum, eerder dit jaar.